news
  • Classic Resorts Japan: Myoko 3 Days, 4+ meters
    Classic Resorts Japan: Myoko 3 Days, 4+ meters

    Spoznajte Japonské rezorty, kultúru a nevšedné veci, ktoré v Európe nepoznáme. Spoznajte Myoko rezort v blízkosti legendárneho Nagana a prežite rozprávkové tridni, v priebehu ktorých napadlo neuveriteľné 4 metre snehu. Celý film o japonských zimných rezortoch si...

    • Posted 2751 days ago
    • 0