news
  • ct
    TIP na cvičenie – Functional Training

    Počas nekonečného čakania na sneh, nám neostáva nič iné ako venovať sa príprave.  Pozrime sa na ďalšie skvelé cviky, ktoré možu pripraviť telo na lepšie a bezpečnejšie jazdenie.

    • Posted 2088 days ago
    • 2